Zorg

Interieurs binnen de zorg vragen om extra aandacht. De zorg vraagt om een veilige leefomgeving voor bewoners en medewerkers. Nog meer dan op andere plaatsen dient er rekening te worden gehouden met de leefsituatie van de gebruikers. Er moet veiligheid en geborgenheid worden geboden. Het interieur kan hierbij een belangrijke rol spelen.